Archiwum Polityki

Kryminalbank

Rząd uważa, że bez powołania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej nie uda się skutecznie walczyć z przestępczością, zwłaszcza zorganizowaną. Dlatego do Sejmu skierował projekt ustawy powołującej KCIK. Na ten kolejny centralny organ administracji podatnicy mają wyłożyć 41,25 mln zł. Czy warto?

Przed 1990 r. walką z przestępczością kryminalną zajmowała się Milicja Obywatelska i w pewnym zakresie Służba Bezpieczeństwa oraz Wojska Ochrony Pogranicza. Służby te podlegały jednemu ministrowi spraw wewnętrznych. Dziś przestępców ściga policja, UOP, celnicy, Straż Graniczna, inspektorzy celni, wywiad skarbowy, Żandarmeria Wojskowa, urzędy skarbowe, Biuro Ochrony Rządu. Służby te podlegają wielu szefom: ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, obrony, finansów, sprawiedliwości, a nawet premierowi (UOP).

Polityka 51.2000 (2276) z dnia 16.12.2000; Kraj; s. 35
Reklama