Archiwum Polityki

Stagnacja w ubezpieczeniach

Konflikt wokół PZU nakłada się na raczej marne wyniki finansowe całej branży ubezpieczeniowej. Stagnacja – tak to ocenia Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń. Nominalne dochody firm ubezpieczeniowych wzrosły co prawda o 13 proc., ale przy 10 proc. inflacji. Oznacza to, że praktycznie ich dochody i zyski pozostaną na tym samym poziomie. Wśród 69 zarejestrowanych firm ubezpieczeniowych (w tym 35 spółek ubezpieczających na życie i 34 majątkowe) pozycję lidera na rynku wciąż zajmują PZU i PZU Życie, choć konkurenci podskubują ich pozycję.

Polityka 51.2000 (2276) z dnia 16.12.2000; Gospodarka; s. 68
Reklama