Archiwum Polityki

PIT-ów uproszczenie

Podatki nie zostaną obniżone, ale za to PIT-y – uproszczone. Pociecha to słaba, ale zawsze. Ministerstwo Finansów zaprojektowało nowe formularze podatkowe, które będziemy wypełniać już od stycznia przyszłego roku, rozliczając się z podatku za 2000 r. W niektórych urzędach skarbowych można je już wziąć. Jeden PIT – zielony – ma nr 36 i przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Drugi PIT – brązowy – ma nr 37 i jest dla pracowników, emerytów i rencistów. Skasowane będą dotychczasowe formularze dla osób samotnych czy wspólnie rozliczających się małżeństw. Wypełnianie formularza będzie prostsze dzięki ograniczeniu stron i rubryk.

Polityka 51.2000 (2276) z dnia 16.12.2000; Gospodarka; s. 68
Reklama