Archiwum Polityki

Dział kadr

Ks. prof. Roman Bartnicki (57 l.) został rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez ostatnie trzy lata był rektorem Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej jesienią ub.r. w UKSW. Ukończył warszawskie Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne. Następnie studiował w KUL i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jest profesorem doktorem habilitowanym teologii i licencjatem nauk biblijnych. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1966 r. był wikariuszem w Tarczynie i Falenicy, a potem wykładowcą Pisma Świętego w swoim dawnym seminarium. Od 1981 r. jest wykładowcą w ATK i rezydentem przy warszawskich parafiach. W l. 1990–95 dziekan Wydziału Teologicznego ATK, a od 1996 r. rektor ATK. Autor kilku książek o ewangeliach. Do ulubionych swoich lektur zalicza trylogie Sienkiewicza i Zofii Kossak. Hobby: muzyka i śpiew.

Prof. Antoni Jówko

(53 l.) został rektorem-elektem Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Zastąpi prof. Andrzeja Radeckiego z SGGW, który kierował uczelnią w okresie jej przekształcania z dawnej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Absolwent Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie (doktorat na UW, habilitacja w Pol. Łódzkiej). Odbywał staże naukowe w Politechnice Królewskiej w Sztokholmie, Uniwersytecie w Calgary (Kanada), Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. W siedleckiej uczelni pracuje od 1970 r. Zajmuje się badaniem reakcji zachodzących w atmosferze ziemskiej pod wpływem promieniowania słonecznego i kosmicznego. Przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Chemiczno-Matematycznego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii Radiacyjnej. Od 1999 r. jest prorektorem ds. nauki. Żona, z zawodu biolog, również jest pracownikiem Akademii Podlaskiej. Starszy syn, chemik i informatyk, pracuje w banku, a młodszy – prawnik w NIK.

Polityka 18.2000 (2243) z dnia 29.04.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama