Archiwum Polityki

Społeczeństwo uduchowionych konsumentów

Kupując nie tylko zaspokajamy podstawowe potrzeby materialne. Coraz częściej wybieramy konkretny produkt lub usługę ze względu na związane z nimi historie, emocje, wyobrażenia. Podczas spotkania „Dream society – społeczeństwo uduchowionych konsumentów”, które w ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy w naszej redakcji wspólnie z koncernem Ericsson, ekspert Kopenhaskiego Instytutu Badań nad Przyszłością Anders Bjerre przedstawił wizję rozwoju społecznego, w którym konsumpcja staje się podstawową formą zaspokajania potrzeb duchowych – budowania tożsamości, odnajdywania miejsca w grupie. Czy w takim świecie jest jeszcze miejsce na wolność, czy też będzie on zdominowany przez dążenia marketingowe globalnych koncernów, zastanawiali się uczestnicy dyskusji. Podstawowa pesymistyczna konkluzja – wizja Dream Society (społeczeństwa marzeń) nie jest wizją społeczeństwa wymarzonego.

Polityka 50.2002 (2380) z dnia 14.12.2002; Do i od redakcji; s. 18
Reklama