Archiwum Polityki

Etniczna Steczkowska

:-,

„Alkimja” jest najodważniejszym i najdojrzalszym przedsięwzięciem w dorobku Justyny Steczkowskiej. To nastrojowy, porywający album zrodzony z obcowania z duchami kultury śródziemnomorskiej, na którym tradycyjna muzyka sefardyjska i aszkenazyjska spotyka się ze współczesnym brzmieniem etno. Zaskakująca jest zarówno powściągliwość piosenkarki, doskonale panującej nad oryginalnym materiałem poetyckim, jak i egzotyczny klimat stworzony dzięki udziałowi chóru synagogi pod Białym Bocianem oraz zastosowaniu shanai, didjeridoo, krotali, sitar i innych instrumentów pochodzących z odległych zakątków świata. Przenikanie dźwięków arabskich, żydowskich, bałkańskich i afrykańskich to we współczesnej muzyce popularnej banał. Sztuka polega na tym, by tak eklektyczny zbiór poddać alchemicznej obróbce, czyli uwiarygodnić harmonijną koncepcję całości. Dzięki talentom Steczkowskiej, Mateusza Pospieszalskiego i innych muzyków, którzy pomagali w nagraniu tej niezwykłej płyty, magia działa.

(JAW)

:-) świetne
:-, dobre
:-' średnie
:-( złe
Polityka 50.2002 (2380) z dnia 14.12.2002; Kultura; s. 56
Reklama