Archiwum Polityki

Udostępnione protokoły

W żywo napisanym i obliczonym na dzisiejszego czytelnika artykule Andrzeja Garlickiego [„Podzielił ich terror”, POLITYKA 46, o tzw. Zjeździe Paryskim 1892 r., który zapoczątkował powstanie PP – red.] znalazła się, zresztą zupełnie ubocznie, trzywierszowa nieścisłość. Rzeczywiście, protokoły zjazdu były w kraju niedostępne około pół wieku. Pierwszą wersję protokołu opublikował wprawdzie L. Wasilewski w 1934 r. Ale w oparciu o całość archiwalnych materiałów, m.in. wszystkich zapisów protokolarnych, gdy wreszcie przybyły do kraju, uczynił to niżej podpisany w piśmie „Z Pola Walki” (1962, nr 4).

Dr hab. UW Jan Kancewicz

Polityka 50.2002 (2380) z dnia 14.12.2002; Listy; s. 95
Reklama