Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Jerzy Eisler
historyk:
„...W świetle dostępnych dziś źródeł należy wyraźnie stwierdzić, że skala społecznych protestów w grudniu 1981 r. była dużo mniejsza, niż byliśmy do niedawna skłonni sądzić. Przez lata pisano przede wszystkim o tych, którzy wtedy protestowali i strajkowali, ale na kwestię tę można też jednak – w świetle posiadanej obecnie wiedzy – spojrzeć inaczej. Okazuje się, że strajki miały wówczas miejsce w 199 zakładach (w 50 utworzono komitety strajkowe) na około 7 tys.

Polityka 50.2002 (2380) z dnia 14.12.2002; Opinie; s. 104
Reklama