Archiwum Polityki

Złota dziesiątka

Zdaniem publiczności

Jesienią ubiegłego roku zaproszeni przez „Politykę” eksperci z dziedziny sztuk plastycznych wybrali dziesiątkę najwybitniej-szych twórców XX wieku. W marcu br. odbyła się w Zachęcie wystawa „Słońce i inne gwiazdy”, prezentująca dorobek polskich zwycięzców rankingu.

Przy tej okazji poprosiliśmy zwiedzających o wytypowanie własnych faworytów w sztuce polskiej minionego stulecia. Pragnęliśmy skonfrontować gusty i opinie fachowców oraz zwykłych miłośników sztuki.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Kultura; s. 54
Reklama