Archiwum Polityki

„Stary człowiek nie może”

Dziękujemy za pierwsze od roku naszej walki o istnienie Instytutu Geriatrii całościowe i zgodne z biegiem spraw przedstawienie losów lecznicy i jej pacjentów (POLITYKA 46). Pacjenci ci – choć ludzie w wieku podeszłym – są w dalszym ciągu twórczy, są to bowiem profesorowie, pisarze, artyści itp. Projekt utworzenia Centrum Geriatrii przygotowało nasze Stowarzyszenie w lutym br., a więc przed podpisaniem umowy dzierżawy przez Siostry Franciszkanki od Cierpiących ze Spółką J&J.

Polityka 48.2000 (2273) z dnia 25.11.2000; Listy; s. 35
Reklama