Archiwum Polityki

Dłużnik w kartotece

Związek Banków Polskich oraz największe polskie banki tworzą jednolitą bazę, zawierającą dane wszystkich kredytobiorców. Spodziewają się, że dzięki temu można będzie lepiej oceniać zdolność kredytową osób ubiegających się o pożyczkę, co uszczupli portfel złych kredytów, a w rezultacie zmniejszy koszty pożyczonego pieniądza. Prawo do korzystania z tej informatycznej kartoteki będą miały tylko te placówki, które zobowiążą się do regularnego dostarczania informacji o swoich klientach – zarówno dobrych jak i złych.

Polityka 48.2000 (2273) z dnia 25.11.2000; Gospodarka; s. 64
Reklama