Archiwum Polityki

Dłużnik w kartotece

Związek Banków Polskich oraz największe polskie banki tworzą jednolitą bazę, zawierającą dane wszystkich kredytobiorców. Spodziewają się, że dzięki temu można będzie lepiej oceniać zdolność kredytową osób ubiegających się o pożyczkę, co uszczupli portfel złych kredytów, a w rezultacie zmniejszy koszty pożyczonego pieniądza. Prawo do korzystania z tej informatycznej kartoteki będą miały tylko te placówki, które zobowiążą się do regularnego dostarczania informacji o swoich klientach – zarówno dobrych jak i złych. Informacje o historiach kredytowych klientów udzielane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zainteresowani muszą udzielić na to zgodę. Biuro Informacji Kredytowej SA w przyszłości chce także udostępniać bazę danych o zastawach i hipotekach, nieruchomościach, a także rejestr przedsiębiorstw.

Polityka 48.2000 (2273) z dnia 25.11.2000; Gospodarka; s. 64
Reklama