Archiwum Polityki

Balcerowicz i inni

Skład prezydenckiej listy kandydatów na prezesa NBP to spore zaskoczenie. Obok dwóch pewniaków, czyli Leszka Balcerowicza i Marka Belki, znaleźli się na niej jeszcze trzej nie tak szeroko znani ekonomiści: Dariusz Filar, Andrzej Sławiński i Jerzy Stopyra. Jak uczy doświadczenie z wyborem Hanny Gronkiewicz-Waltz, brak silnych politycznych konotacji nie przekreśla w Polsce szans kandydata na to stanowisko ani też nie musi utrudnić późniejszej kariery. Aleksander Kwaśniewski wyciągnął ich – z całym szacunkiem dla osób – jak króliki z cylindra, więc na razie nie wiadomo, czy mają stanowić tylko tło dla politycznych targów o Leszka Balcerowicza (Marka Belki nie poparł nawet SLD), czy też są dla prezydenta realną alternatywą. Nadal uważamy, że – dla dobra polskiej gospodarki, jej bezpieczeństwa i wiarygodności – prezesem NBP powinien być Leszek Balcerowicz.

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Komentarze; s. 15
Reklama