Archiwum Polityki

„Ślady wielkości”

Artykuł Piotra Sarzyńskiego (POLITYKA 44) jest recenzją otwartej w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawy „Splendor baroku. Obrazy włoskie z XVI–XVII wieku z kolekcji Rolo Banca 1473”. Do odpowiedzi na tę krytyczną recenzję skłonił mnie ostatni jej akapit. Zdaniem autora Muzeum Narodowe w Warszawie opanowało rzekomo silne włoskie lobby, które doprowadziło do pokazania w ostatnich latach aż czterech wystaw dawnego malarstwa włoskiego. „Sztuka żadnego innego kraju nie doczekała się choćby w części takiego uhonorowania” – napisał autor recenzji.

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Listy; s. 98
Reklama