Archiwum Polityki

Opinie

Jarosław A. Szczepański (48 l.) został redaktorem naczelnym dziennika „Nowiny” w Rzeszowie. Studiował w KUL na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Pracę dziennikarską zaczynał w „Słowie Powszechnym”, w którym pracował do 1982 r. Był członkiem prezydium zarządu regionu rzeszowskiego i delegatem na I Zjazd Solidarności. Rzecznik prasowy rzeszowskiego strajku rolników w 1981 r. Internowany w Załężu i Uhercach.

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Opinie; s. 108
Reklama