Archiwum Polityki

Nagrody historyczne Polityki 2000

Po raz trzydziesty dziewiąty redakcja „Polityki” przyznała nagrody w dziedzinie najnowszej historii Polski. Jury w składzie: profesorowie Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Krystyna Kersten, Czesław Madajczyk, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński oraz red. Marian Turski przyznało pięć nagród dla autorów książek opublikowanych w 1999 r.

 

Nagrody w wysokości 5000 zł otrzymują:

• w dziale prac naukowych i popularnonaukowych
Grzegorz Motyka
za książkę

„Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948”
(Oficyna Wydawnicza Volumen)

 

• w dziale wydawnictw źródłowych

Stanisław Ciesielski

za wybór, opracowanie i redakcję dokumentów
„Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944–1947”
(Wydawnictwo Neriton i Instytut Historii PAN)

 

• w dziale pamiętników, wspomnień i relacji

Marek Edelman
za książkę


„Strażnik” – relację spisaną przez Rudi Assuntino i Wlodka Goldkorna
(Społeczny Instytut wydawniczy Znak)

 

• Nagrodę specjalną

Grażyna Pomian
za przygotowanie do druku dwóch tomów

„Wizja Polski na łamach Kultury 1947–1976”
(Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

 

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymuje

• za debiut
Janusz Marszalec
za książkę

„Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim”
(Oficyna wydawnicza Rytm)

 

Laureatom i wydawcom gratulujemy!

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; s. 109
Reklama