Archiwum Polityki

„Polityka i obyczaje”

W odpowiedzi na „sensacyjną” wiadomość o rzekomej zmianie adresu Biura Lecha Wałęsy w Gdańsku (POLITYKA 45), która to wiadomość może wzbudzić szersze zainteresowanie czytelników „Polityki”, uprzejmie informuję.

Do dnia dzisiejszego nikt nie „kazał” ani nie może „kazać” przeprowadzić Biura Prezydenta Lecha Wałęsy do innej siedziby, albowiem Biuro zajmuje obecną siedzibę na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 8.06.1999 r. na okres dziesięciu lat z klauzulą, iż przez pierwsze pięć lat (tj. do 2004 r.) umowa ta nie może być rozwiązana nawet w trybie ustawowego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, jakie ją zawarły.

Lokal tegoż Biura został w 1999 r. starannie wyremontowany nakładem znacznych środków finansowych, po przejęciu go w stanie absolutnej ruiny i dewastacji, na co posiadamy dokumentację fotograficzną.

Za wydumaną należy uznać wiadomość o rzekomo złożonej ofercie innego lokalu, jakiej do dnia dzisiejszego Biuro nie otrzymało. Szanowni redaktorzy „Trybuny” (z której łamów pochodziła zacytowana przez „PiO” wiadomość) z przyczyn tylko im znanych interesują się jakąś nie znaną nam siedzibą przychodni zdrowia psychicznego.

Adw. Ewelina Wolańska
dyrektor Biura Lecha Wałęsy

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Listy; s. 109
Reklama