Archiwum Polityki

„Archipelag samizdatu”

Sformułowanie o „wywiezieniu w 1956 r. przez delegację PZPR tajnej mowy Chruszczowa” (POLITYKA 44) zdaje się sugerować, iż uczynione to zostało nielegalnie. Tymczasem tekst przemówienia został rozdany nie tylko delegatom, a potem rozesłany do obwodowych komitetów partyjnych w całym Związku Sowieckim, ale także dostały go delegacje partii komunistycznych (na pewno z tzw. demoludów). Jeden z takich egzemplarzy po rosyjsku (z adnotacją o zwrocie po 3 miesiącach) znajduje się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Upowszechnienie tekstu w Polsce nie było sprawą „nieszczelności” członków KC, ale decyzji – śmiałej – Sekretariatu KC PZPR o przekazaniu go do organizacji partyjnych i przedyskutowanie na zebraniach. Obszernie pisał o tym Paweł Machcewicz w swej świetnej książce „Polski rok 1956”.

Prof. Andrzej Paczkowski

Polityka 49.2000 (2274) z dnia 02.12.2000; Listy; s. 80
Reklama