Archiwum Polityki

„Grunt do grunt”

Większość informacji dotyczących firmy ABB Zwar podanych w tekście (POLITYKA 44) jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Wpis w księdze wieczystej nr 198013 z dnia 26 lutego 1999 r. wskazuje Skarb Państwa jako właściciela tej nieruchomości, zaś ABB Zwar – jako użytkownika wieczystego tejże;

– ABB kupiło ZWAR nie dla gruntów, lecz ze względu na asortyment produkcji firmy, jej pozycję na rynku i wykwalifikowaną kadrę. Nieruchomości zostały nabyte z konieczności – taki był warunek sprzedającego, czyli Skarbu Państwa;

– ABB Zwar nie występowało do organów samorządu gminnego z wnioskiem o przeznaczenie terenu zakładu pod hipermarket czy budownictwo mieszkaniowe;

– ABB wywiązuje się ze zobowiązań wobec ABB Zwar, modernizuje firmę i inwestuje w nią zgodnie z przyjętym programem. W 1997 r. firma odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 120 mln zł, natomiast w 2000 r. – 300 mln zł;

– ABB nie „likwiduje filii na terenie kraju”. W momencie nabycia ZWAR posiadał 4 zakłady. Teraz ma ich również 4 – w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Przasnyszu, a dodatkowo stworzył sieć 9 regionalnych biur sprzedaży w 6 regionach Polski. Prawdą jest natomiast, że w 2000 r. ABB przeniosło produkcję zakładu ABB Zwar z Lęborka do Przasnysza i Łodzi likwidując lęborski zakład;

– ZWAR w 1989 r. zatrudniał 5000 osób, w 1997 r. w momencie kupna firmy przez ABB –1700 osób, a na koniec 2000 r. będzie w nim pracować 717 osób. Jak więc widać, „proces redukcji zatrudnienia przed inwestycją ABB, czyli przed 1997 r.”, był o wiele głębszym procesem, niż w kolejnych 3 latach.

Polityka 49.2000 (2274) z dnia 02.12.2000; Listy; s. 80
Reklama