Archiwum Polityki

„Ministerstwo Rozwoju w budowie”

W 44 numerze „Polityki” ukazał się artykuł pt. „Resort – widmo Jerzego Kropiwnickiego. Ministerstwo Rozwoju w budowie”, którego autorem jest Mariusz Janicki.

Z przykrością stwierdzam, że zawiera on nieprawdziwe informacje.

1.

Nieprawdą jest zdanie, iż „Trudno dokładnie powiedzieć, ile osób zatrudnia nowy resort”. Z autorem artykułu rozmawiałam dwukrotnie. Udzieliłam mu wyczerpujących informacji.

2.

Nieprawdą jest, że „(...) zakamuflowanym pracownikom pensje płacą Ministerstwo Gospodarki oraz MSWiA, które przekazały swoje departamenty nowemu ministerstwu”.

3.

Nieprawdą jest, że „(...) nie bardzo wiadomo kto, za jakie pieniądze, dla kogo pracuje”. W mojej wypowiedzi cytowanej w artykule wyjaśnione zostały wszystkie kwestie finansowo-kadrowe.

4.

Nieprawdziwa jest, przypisana wiceministrowi Włodzimierzowi Tomaszewskiemu, wypowiedź, że „(...) w nowym resorcie działają dwa departamenty z sześciu przewidzianych w statucie ministerstwa”. Pracują wszystkie merytoryczne departamenty, tj. Departament Programowania Rozwoju Regionalnego, Departament Zagospodarowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa, Departament Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych, Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii (przeniesiony z MSWiA) oraz Departament Spraw Obronnych.

Wypowiedź pana ministra W. Tomaszewskiego dotyczyła tylko departamentów, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór – czyli Departamentu Programowania Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych.

Maria Maciaszczyk, p.o. dyrektora generalnego
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

 

Od autora:

Chociaż list p.

Polityka 49.2000 (2274) z dnia 02.12.2000; Listy; s. 82
Reklama