Archiwum Polityki

Jeden procent wart miliony

Spór, czy ważniejszym celem jest pobudzanie wzrostu gospodarczego, czy zduszenie inflacji, odżywa przy każdej zmianie stóp bazowych NBP. Druga z kolei podwyżka (po sześciokrotnych obniżkach w ub. roku) jest dla rządu niewesołym sygnałem, że nie tylko opinia publiczna w sondażach, ale i Rada Polityki Pieniężnej ocenia jego politykę gospodarczą krytycznie. Jeden procent podwyżki to miliony złotych zaniechanej, bo zbyt drogiej konsumpcji, przyhamowania eksportu, zmniejszenia ekspansji przedsiębiorstw.

Polityka 10.2000 (2235) z dnia 04.03.2000; Komentarze; s. 13
Reklama