Archiwum Polityki

„Przerwana prognoza”

(...) Każde prognozowanie, nawet starego typu, opierało się na określonych założeniach wyjściowych, z których panujący system ekonomiczny ma znaczenie decydujące. Dlatego zasadnicze wątpliwości budzi to, czy w ogóle można zestawiać prognozy opracowane w gospodarce centralnie sterowanej z wynikami osiąganymi w warunkach gospodarki rynkowej, a więc w całkowicie odmiennym modelu. Uważamy, że nie ma to większego sensu poznawczego. Autor, Witold Pawłowski (POLITYKA 1), te założenia zupełnie pomija.

Polityka 10.2000 (2235) z dnia 04.03.2000; Listy; s. 74
Reklama