Archiwum Polityki

Dział kadr

Płk Damian Jakubowski (43 l.) został powołany na stanowisko dowódcy i zarazem likwidatora Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Formacja ta ma być rozwiązana do końca br. Zastąpił gen. bryg. prof. Bronisława Młodziejowskiego, który został odwołany na własną prośbę i zamierza powrócić do pracy dydaktycznej (jest biologiem-antropologiem). Jego następca ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu i służył w 58 pułku szkolno-bojowym w Dęblinie. Ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, kierunek Wojsk Lotniczych w Akademii Sztabu Generalnego WP oraz podyplomowe studia pedagogiczne. W 1991 r. został dyrektorem Biura Spraw Obronnych MSW, a w 1992 r. przeszedł do NJW MSW. Był m.in. zastępcą dowódcy JW 2501 w Raduczu, a od stycznia 1996 r. komendantem Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej „nadwiślańczyków”. Ma otwarty przewód doktorski w UW na temat instytucji prawnych stanów nadzwyczajnych. Żona obecnie nie pracuje. Zainteresowania: informatyka, prawo, sport (tenis i siatkówka).

Robert Żulewski

(39 l.) zastąpił Zbigniewa Nasiłowskiego na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego spółki Animex SA. Ukończył studia ekonomiczne w Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia menedżerskie w UW i podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Pracował m.in. na stanowiskach: członka zarządu i dyrektora ekonomicznego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, wiceprezesa i dyrektora finansowego spółki Morliny SA, a przed przyjściem do Animeksu jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowo-księgowych w Inco-Veritas SA w Warszawie. Od czerwca ub.r. był też członkiem Rady Nadzorczej Animeksu SA.

Irena Lipowicz

(46 l.) została ambasadorem RP w Republice Austrii.

Polityka 9.2000 (2234) z dnia 26.02.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama