Archiwum Polityki

Częstotliwość sprzedam

W ubiegłym tygodniu („Pocztmajstrzy”, POLITYKA 7) opisaliśmy, jak ZChN przejmuje kluczowe stanowiska w resorcie łączności. Dzisiaj ciąg dalszy; o mianowaniu nowego prezesa Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej Adama Kornatowskiego z ZChN. Wygasa bowiem wiele przyznanych kilka lat temu koncesji, zwłaszcza radiowych, zbliżają się wybory, a – jak się okazuje – głównym dysponentem przydzielającym narzędzia pracy w eterze jest wbrew zapisom konstytucyjnym właśnie PAR.

Przypomnijmy krótko. Najpierw Maciej Srebro (ZChN), minister łączności, na jednogłośny wniosek rady Poczty Polskiej zdymisjonował wywodzącego się z ZChN Mariusza Wiatrowskiego, dyrektora generalnego Poczty Polskiej (PP). Na jego miejsce mianował zaś Jacka Turczyńskiego z ZChN. Początkowo Srebro twierdził m.in., że Wiatrowski nie dawał sobie rady z kierowaniem tak dużą firmą zatrudniającą ponad 100 tys. pracowników. Po kilku dniach minister Srebro zmienił zdanie; Wiatrowski był świetny, ale jego poczynania – tłumaczył – blokowała rada. Awansował więc zdymisjonowanego pocztmajstra na podsekretarza stanu nadzorującego sprawy poczty.

Dymisja

Zdjęcie ze stanowiska, a następnie awansowanie Wiatrowskiego oraz nominacja Turczyńskiego zbiegły się w czasie ze zdjęciem z funkcji prezesa Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (PAR) dr. Jerzego Niepsuja, podpułkownika WP w stanie nieczynnym, jako że został – na pięć lat – oddelegowany z wojska do pracy w cywilu. Odwołany prezes PAR, dr nauk politycznych, od ośmiu lat wykłada także filozofię współczesną w Akademii Teologii Katolickiej. Na jego miejsce min. Srebro powołał Adama Kornatowskiego, dotychczasowego wiceprezesa PAR (patrz Dział kadr s. 92). Dlaczego Niepsuj stracił posadę prezesa? Otóż dlatego – pisała „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” – że w PAR przeprowadzono kontrolę, w toku której „wykryto szereg nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem Agencji”. Jakich nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem PAR dopuścił się Niepsuj? – Nie Niepsuj – powiada Klaudiusz Kryczka, rzecznik min. Srebry. – On po objęciu stanowiska prezesa PAR pół roku temu stwierdził nieprawidłowości i zwrócił się do ministra Srebry z prośbą o przeprowadzenie kontroli.

Polityka 8.2000 (2233) z dnia 19.02.2000; Kraj; s. 20
Reklama