Archiwum Polityki

Andrzej Zakrzewski (1941-2000)

Andrzej Zakrzewski urodził się 22 sierpnia 1941 r. w Warszawie. Prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW w 1966 r.) i historyk, dr nauk humanistycznych (1973 r.). Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW (1966–1968) oraz Instytutu Historycznego PAN w Warszawie (od 1968 r.); sekretarz naukowy Komitetu Nauk Historycznych PAN (1969–1970), a w latach 1979–81 – zastępca dyrektora Zakładu Historii Ruchu Ludowego.

Polityka 8.2000 (2233) z dnia 19.02.2000; Kultura; s. 52
Reklama