Archiwum Polityki

Tabele na medal

[tylko dla znawców]

Zygmunt Głuszek: Leksykon polskich olimpijczyków 1924–1998. Sprint. Warszawa 1999, s. 384

Takiego leksykonu biograficznego nie mają kraje o największych tradycjach olimpijskich. Zygmunt Głuszek przez całe życie kompletował i doskonalił noty biograficzne 2138 polskich sportowców, którzy startowali w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. W biogramach oprócz drobiazgowo podanych wyników uzyskanych na olimpijskich arenach i zdobytych medali znajdują się informacje ukazujące losy oraz osiągnięcia naszych olimpijczyków również w innych dziedzinach. Po raz pierwszy w tym właśnie leksykonie znaleźli się olimpijczycy poprzednio pomijani ze względów politycznych – oficerowie WP, jak gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski, który na igrzyskach w 1924 r.

Polityka 8.2000 (2233) z dnia 19.02.2000; Kultura; s. 55
Reklama