Archiwum Polityki

Cieńszy filar

Za przesyłanie części składek do funduszy emerytalnych ZUS chce pobierać opłatę w wysokości 0,76 proc. przekazywanej sumy. Robi to zgodnie z ustawą budżetową, która jednak zawiera lukę. Nie precyzuje bowiem, czy opłata ma być pobierana od członków funduszy, czy też płacona przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. W pierwszym przypadku pomniejszałaby ona sumy, jakie inwestuje dla nas fundusz, czyli – przyszłą emeryturę. W drugim – PTE z pewnością, jak nie teraz, to w przyszłości odbiłoby sobie tę pozycję kosztów zwiększając pobieraną od nas prowizję. Bez względu na to, jaka będzie ostateczna wykładnia przepisu, opłatę sfinansują osoby, które przystąpiły do II filaru.

Polityka 8.2000 (2233) z dnia 19.02.2000; Gospodarka; s. 56
Reklama