Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

W POLITYCE 2 została opublikowana informacja, że dotychczasowy korespondent TVP SA w Paryżu pan Grzegorz Dobiecki nie został powiadomiony o ogłoszeniu konkursu na to stanowisko, co postawiło go z góry na przegranej pozycji. Telewizyjna Agencja Informacyjna TVP SA wyjaśnia, że red. Grzegorz Dobiecki został powiadomiony o konkursie faksem w dniu 5 XI 1999 r. oraz wcześniej telefonicznie. Podany przez TVP SA termin składania ofert upływał 20 XI 1999 r. Swoją ofertę red. Dobiecki złożył 19 XI 1999 r. Oferta pana Dobieckiego była rozpatrzona w przewidzianym trybie.

Juliusz Michał Maliszewski
dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

Polityka 8.2000 (2233) z dnia 19.02.2000; Listy; s. 90
Reklama