Archiwum Polityki

Każdy jest filozofem

[warto mieć w biblioteczce]

John R. Searle: Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość. Tłum. Dominika Cieśla. Wydawnictwo W.A.B. i CiS. Warszawa 1999, s. 262

„Najbardziej zdumiewające jest to, co wydaje się oczywiste”. To oczywiste stwierdzenie, znajdujące się na okładce książki i jej karcie tytułowej, przypomina czytelnikom, że już molierowski pan Jourdain wpadł w radosne zdumienie, gdy filozof uświadomił mu, iż mówi prozą. Lektura książki Searle’ego uzmysławia nam równie zaskakujący fakt, że filozofem jest każdy z nas.

Polityka 7.2000 (2232) z dnia 12.02.2000; Kultura; s. 58
Reklama