Archiwum Polityki

Drożej w urzędzie

Rząd chce, by od przyszłego roku znacznie wzrosła większość opłat skarbowych. Niektóre będą kilkakrotnie wyższe niż dotychczas. Podrożeją opłaty za wydawanie wszystkich decyzji związanych z inwestycjami w nieruchomości, wpisy do ewidencji o działalności gospodarczej, wtórniki dowodów osobistych, akty małżeństwa, znaczki przyklejane na podania i załączniki do podań. Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki temu dochody wszystkich gmin z tytułu opłat skarbowych wzrosną z 400 do 800 mln zł. Jeżeli Sejm przyjmie rządowy projekt, to w latach następnych opłaty skarbowe będą już rosły automatycznie, zależnie od wskaźnika inflacji. Z kolei w rządowym projekcie ustawy o opłatach cywilnoprawnych przewiduje się zmniejszenie wysokości podatku płaconego na rzecz gminy przy sprzedaży mieszkań hipotecznych i domów z 5 do 2 proc. Temu projektowi sprzeciwia się oczywiście lobby samorządowe. Nie można więc wykluczyć, że podwyżka będzie, a obniżka już nie.

Polityka 7.2000 (2232) z dnia 12.02.2000; Gospodarka; s. 62
Reklama