Archiwum Polityki

„Pani ludu”

Wbrew temu co napisał autor artykułu (POLITYKA 6), na posiedzeniu rady nadzorczej Ad Novum nie stawiałam wniosku o odwołanie redaktora Rolickiego, jedynie poinformowałam radę o mojej ocenie prowadzenia gazety przez red. Rolickiego. Rada nadzorcza nie powołuje i nie odwołuje redaktora naczelnego „Trybuny”, dlatego też żadnego głosowania nie musiało być ani nie było.

Anna Turska

Polityka 7.2000 (2232) z dnia 12.02.2000; Listy; s. 90
Reklama