Archiwum Polityki

„Żadnych Polaków”

W trakcie posiedzenia Podkomitetu EU-Polska ds. Cła, Narkotyków i Prania Brudnych Pieniędzy (Bruksela, 9 listopada 1999 r.) delegacja polska, nie wskazując na konkretny kraj, poinformowała stronę unijną o negatywnych reperkusjach, jakie w opinii publicznej w Polsce wywołują częste przypadki niewłaściwego (oględnie mówiąc) traktowania polskich podróżnych przez służby graniczne niektórych krajów członkowskich UE. Informacja ta zosta ła przyjęta z wyraźną troską i zaniepokojeniem. Główny Urząd Ceł, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przygotował już taką informację, przytaczając przykłady skarg obywateli polskich na służby graniczne Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zamierzamy do niej również dołączyć kopie artykułów (POLITYKA 31 i 39/99).

Zbigniew Bujak

Polityka 5.2000 (2230) z dnia 29.01.2000; Listy; s. 32
Reklama