Archiwum Polityki

Perswazje i wycinki

W XXI w. sieć elektronowa otaczająca i osaczająca człekosferę zagęści się stokrotnie. Coraz doskonalsze infostrady spowodują dalsze zmiany psychobiologiczne ich użytkowników. Optymalizująca się gęstość sieci elektronowej może nastrajać optymistycznie albo pesymistycznie – w zależności od punktu widzenia. W wersji pesymistycznej spowoduje maksymalne zidiocenie osobników należących kiedyś do homo sapiens, da w efekcie ich degradację i degrengoladę, zrobi z nich marmoladę psychofizyczną.

Człowiek będzie miał coraz większe trudności z odróżnieniem świata istniejącego realnie od urojeń, ponieważ tzw.

Polityka 5.2000 (2230) z dnia 29.01.2000; Perswazje i wycinki; s. 58
Reklama