Archiwum Polityki

Propozycja dla kierowców

W marcu rozpocznie działalność nowa firma asekuracyjna Towarzystwo Ubezpieczeń Polski Związek Motorowy SA, którego udziałowcami są PZMot. oraz dwie należące do niego spółki. Ojcem chrzestnym towarzystwa jest... Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego, który orzekł, że oferowane przez PZMot. usługi assistance (pomoc właścicielom aut, którym przydarzyła się awaria) to działalność ubezpieczeniowa wymagająca odpowiedniej licencji. Dotychczas PZMot. zapewniał opiekę assistance nabywcom samochodów kilkunastu marek (płacili za nią sprzedawcy) oraz zagranicznym turystom – członkom największych europejskich organizacji motorowych. Nowo powstałe TU PZMot. chce upowszechnić polisę assistance wśród indywidualnych posiadaczy samochodów, powiększając jednocześnie liczebność PZMot. (polisa będzie związana z członkostwem w stowarzyszeniu – Autoklub PZMot.). Polski Związek Motorowy zamierza pójść tropem największej europejskiej organizacji motorowej Niemieckiego Automobilklubu ADAC, zrzeszającego kilkanaście milionów niemieckich kierowców. Sol.

Polityka 5.2000 (2230) z dnia 29.01.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama