Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Janusz Stańczyk (45 l.) został ambasadorem – stałym przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Saint Louis University School of Law w USA. Stypendysta University of Michigan. W l. 1978–83 był pracownikiem naukowym w Instytucie Historyczno-Prawnym UJ i Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 1992 r. w MSZ. Do 1995 r. był dyrektorem Departamentu Prawno-Traktatowego, a w l. 1995–96 dyrektorem generalnym MSZ ds. prawnych. Od grudnia 1997 r. podsekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy prawne, ekonomiczne i stosunki RP z organizacjami międzynarodowymi oraz kontakty MSZ z parlamentem. Brał udział w negocjacjach m.in. konkordatu, traktatu polsko-litewskiego oraz porozumienia w sprawie odszkodowań od przemysłu niemieckiego za pracę przymusową Polaków w czasie II wojny światowej. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Żonaty. Ma syna i córkę. Hobby: analiza rozwoju rynków kapitałowych.

Victor Loh Kwok Hoong

(60 l.) został ambasadorem Republiki Singapuru w Polsce, z siedzibą w Singapurze. Studiował prawo w Inns of Court School of Law w Wielkiej Brytanii i w British Institute of Management. W l. 1971–74 był dyrektorem i członkiem zarządów kilku firm w Singapurze i Hongkongu. W l. 1981–91 był dyrektorem Philips Group of Companies w Singapurze. W następnych latach pełnił równolegle kilka funkcji: m.in. był prezesem Rady Nadzorczej PT Philips Industries Batam w Indonezji, przewodniczącym i prezesem Philips Group of Companies w Singapurze oraz członkiem zarządu Philips Electronics Asia Pacific Ltd. Obecnie jest członkiem Rady National University of Singapore i Rady Gubernatorów Instytutu Studiów Politycznych. Żonaty.

Bożena Skupińska

została redaktorem naczelnym „Przeglądu Tygodniowego” (98 tys.

Polityka 5.2000 (2230) z dnia 29.01.2000; Dział kadr; s. 84
Reklama