Archiwum Polityki

Rzecznik przeciw cenzurze

Dziennikarze mają sojusznika. Wsparł ich rzecznik praw obywatelskich w oficjalnym wystąpieniu do ministra sprawiedliwości. O co chodzi? Parokrotnie już filmowcy i dziennikarze napotkali blokadę publikacji czy emisji filmu, ponieważ zagrożeni nimi ludzie wytaczali sprawy sądowe o ochron ę dóbr osobistych i zdobywali na czas procesu tzw. zarządzenia tymczasowe, zakazujące publikacji. Przy naszych okresach rozpatrywania spraw sądowych (średnio ponad 11 miesięcy oczekiwania na pierwszy tylko termin rozprawy) taka tymczasowość to odłożenie publikacji ad calendas graecas.

Polityka 5.2000 (2230) z dnia 29.01.2000; Fusy plusy i minusy; s. 86
Reklama