Archiwum Polityki

Model 2+0

Jeszcze w końcu 1998 r. Główny Urząd Statystyczny twierdził, że w 2010 r. ludność Polski wyniesie 40 mln osób, a w 2020 r. – 40,7 mln. Dopiero w ostatnich dniach grudnia 1999 r. GUS przyznał, że dotychczasowa prognoza demograficzna była zbyt optymistyczna. Polaków będzie coraz mniej. Według nowych przewidywań w najbliższych pięciu latach ludność Polski zmniejszy się o 30 tys. osób. Potem nieco wzrośnie, przekraczając w 2015 r. – 39 mln osób, ale od 2019 r. znów zacznie spadać i w połowie XXI w. prawdopodobnie będzie nas tylko 35 mln. Koniec marzeń o 40-milionowym narodzie?

Według ocen demografów już w minionym roku liczba mieszkańców Polski zmalała o 13 tys. – do 38 654 tys. osób. Pierwszy raz od zakończenia drugiej wojny światowej liczba zgonów (o ok. tysiąc) przewyższyła liczbę urodzin. Nadal też mieliśmy ujemne saldo migracji zagranicznych (o 12 tys. więcej osób z Polski wyemigrowało, niż przyjechało na stałe), choć ono stopniowo maleje.

Gdzie te czasy, gdy jak w pierwszej połowie lat 80., tuż po wprowadzeniu płatnych urlopów macierzyńskich, przybywało nam co roku średnio po ok.

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Raport; s. 3
Reklama