Archiwum Polityki

Pomysł na zero

Magazyn „Time” ogłosił niedawno konkurs na nazwę pierwszej dekady nowego stulecia. Szczęśliwie pożegnaliśmy lata dziewięćdziesiąte. Czy teraz nastanie dziesięć lat zerowych? Taka nazwa nie najlepiej wróży i przesądnym raczej się nie spodoba. Podobnego problemu nazewniczego nigdy dotąd nie było – zwyczaj numerowania dekad narodził się zaledwie kilkadziesiąt lat temu. „Oh – Ohs”, „M2”, „The Naughties” – to niektóre nazwy zaproponowane przez pomysłowych czytelników „Time’a”.

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Fusy plusy i minusy; s. 78
Reklama