Archiwum Polityki

Obywatel Reporter

Fundacja Biuro Inicjatyw Samorządowych (BORIS) ogłasza konkurs dla dziennikarzy prasy lokalnej. Do 15 stycznia 2000 r. na adres Regionalny Ośrodek Kultury 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1 (p. Sławomir Mołda, tel. 0-89 526 00 85, e-mail: rokolsz@polbox. com) należy przesyłać artykuły prasowe, które ukazały się drukiem w 1999 r. Tematyka dotyczy najszerzej pojętego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Oceniane będą teksty na temat edukacji kulturalnej, rozwoju samorządności, bezpieczeństwa i praw obywatelskich, integracji lokalnej itp. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2000 r. Przewiduje się następujące nagrody: I – 5 tys. zł, II – 3 tys. zł, III – 2 tys. zł oraz 5 wyróżnień po 1 tys. zł.

Polityka 2.2000 (2227) z dnia 08.01.2000; Listy; s. 33
Reklama