Archiwum Polityki

„Siedem dni, które wstrząsnęły Polską”

Komisja Nadzwyczajna przygotowująca pakiet ustaw wprowadzających plan Balcerowicza była większą kuźnią kadr niż napisałam (POLITYKA 52/99). Pani Barbara Blida była najdłużej w ostatnich latach urzędującym ministrem budownictwa, zaś Michał Chałoński jest prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Janina Paradowska

Polityka 2.2000 (2227) z dnia 08.01.2000; Listy; s. 33
Reklama