Archiwum Polityki

„Strzały zza węgła”

„Na początku lat 20. naszego stulecia Colt wypuścił poręczny karabin maszynowy zwany czule Tommygun – jego produkcja zakończyła się dopiero na rok przed drugą wojną światową” – pisze Artur Górski (POLITYKA 44/99). W 1916 r. powstało towarzystwo Auto Ordnance Corporation, którego celem było rozwijanie nowoczesnych, przenośnych broni samoczynnych. Głównym inicjatorem powołania towarzystwa był pułkownik armii amerykańskiej John Taliaferro Thompson. Pod jego kierownictwem w 1918 r. została skonstruowana broń samoczynna na naboje kalibru 45 cala ACP używane w pistolecie Colt M 1911. Zawieszenie broni w Europie uniemożliwiło przetestowanie jej w warunkach polowych, ale dotychczasowe badania dawały podstawy do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Członkowie Auto Ordnance postanowili nazwać nową broń Thompson sub-machinegun, czyli pistolet maszynowy Thompsona. Produkcję zlecono zakładom Colta, które wyprodukowały części odpowiadające 15 000 kompletnych pistoletów maszynowych Thompson wz 1921. W latach prohibicji pistoletami maszynowymi Thompsona posługiwali się zarówno przestępcy, jak i stróże prawa, a filmy gangsterskie nadały im światowy rozgłos. Wtedy powstało nośne określenie Tommy Gun (spluwa Tommiego), które Auto Ordnance zastrzegła jako znak handlowy.

Wacław Sznee, Warszawa

Polityka 2.2000 (2227) z dnia 08.01.2000; Listy; s. 33
Reklama