Archiwum Polityki

Sprzedać, by załatać

Głęboki deficyt w handlu zagranicznym jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów polskiej gospodarki. Za mało sprzedajemy w stosunku do tego, ile kupujemy. Tę lukę może zapełniać napływ obcego kapitału do Polski. Rzeczywiście, dopóki mamy do sprzedania TP SA, PLL Lot, KGHM, PKN, energetykę, PKO BP, PZU możemy finansować deficyt płatniczy. Tylko co dalej?

Kapitał i kredyty zagraniczne są zwykle głównym źródłem pokrycia deficytu obrotów bieżących. Jest jednak oczywiste, że w miarę pogarszania się salda tych obrotów w jakimś kraju zwiększa się ryzyko udzielania mu kredytów oraz lokowania w nim inwestycji, a od ich napływu zależy utrzymanie równowagi płatniczej państwa. Kryzys następuje wtedy, gdy spadająca wiarygodność kredytowa powoduje najpierw zmniejszenie napływu kapitału, a później jego odpływ, często gwałtowny.

Polityka 2.2000 (2227) z dnia 08.01.2000; Gospodarka; s. 52
Reklama