Archiwum Polityki

Dział kadr

Bogdan Białek(45 l.) został redaktorem naczelnym „Słowa Ludu” – największego dziennika województwa świętokrzyskiego. Po ukończeniu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim był pracownikiem naukowym UJ oraz WSP w Kielcach. W II połowie lat 80. pracował jako psychoterapeuta specjalizujący się w pracy z alkoholikami, współpracował z Jerzym Mellibrudą. Pod koniec 1989 r. stworzył w Kielcach redakcję i do września 1995 r. był redaktorem naczelnym „Gazety Lokalnej”, pierwszego regionalnego dodatku „Gazety Wyborczej”. W 1995 r. wspólnie z kilkoma partnerami założył w Kielcach firmę Studio Full Scan, a rok później stworzył redakcję Magazynu Psychologicznego dla Każdego „Charaktery”. Pierwszy numer miesięcznika ukazał się w lutym 1997 r. Obecnie oprócz kierowania „Słowem Ludu” (jego właścicielem jest Michał Sołowow) nadal jest redaktorem naczelnym „Charakterów” oraz prezesem firmy Studio Full Scan. Ma syna, studenta prawa. Hobby: muzyka i jazda na rowerze. Jean-Baptiste Ilboudo (55 l.) został ambasadorem Burkiny Faso w Polsce, z siedzibą w Bonn. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux (Francja) oraz Międzynarodowego Instytutu Administracji Publicznej (sekcja dyplomatyczna) w Paryżu. Pracę w MSZ rozpoczął w 1973 r. W l. 1974–83 był m.in. pierwszym doradcą w ambasadzie w Ottawie (Kanada), ambasadorem w Akrze (Ghana), ambasadorem w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), akredytowanym równocześnie w kilku innych afrykańskich państwach. W l. 1993–95 ambasador w Rosji, Ukrainie i Białorusi. Od września 1995 r. jest ambasadorem w Niemczech, Szwajcarii, Austrii oraz stałym przedstawicielem przy UNIDO i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Dział kadr; s. 76
Reklama