Archiwum Polityki

„Pianista w owczej skórze”

Publikacja Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 45/99) zawiera szereg nieprawdziwych informacji, dotyczących zarówno działalności Zakładów Futrzarskich Kurów 1 SA, jak i osób zasiadających we władzach tej spółki.

Całkowicie pominięto fakt, że proces komercjalizacji i prywatyzacji Zakładów Futrzarskich Kurów 1 SA przeprowadzony został w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a zatem całkowicie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a nie w atmosferze afery czy skandalu, jak sugeruje to autor publikacji. Co więcej, prawidłowość przebiegu prywatyzacji Zakładów Futrzarskich Kurów 1 SA została zbadana przez Najwyższą Izbę Kontroli, która nie stwierdziła żadnych uchybień, a wręcz przeciwnie wykazała właściwe i zgodne z prawem przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Okoliczność ta – znana red. Pytlakowskiemu – również nie została ujęta w treści przedmiotowego artykułu prasowego.

Nie jest prawdą, jakoby Zakłady Futrzarskie Kurów 1 SA były „dyszącą w agonii firmą”. Aktualna kondycja finansowa spółki nie upoważniała autora publikacji do użycia takich sformułowań w niejasnym kontekście.

Obraźliwe i naruszające dobra osobiste osób zasiadających we władzach spółki i wszystkich uczciwych pracowników jest stwierdzenie, że co do szczegółów kierowania Zakładami Futrzarskimi panuje „omerta”. Użycie takiego sformułowania sugeruje wprost, że Bogusław Bagsik i Wiesław Peciak są powiązani ze strukturami mafijnymi lub stosują mafijne sposoby kierowania firmą, a załoga nie ma nic przeciwko temu.

Zawarte w publikacji – w kontekście prywatyzacji Zakładów Futrzarskich – stwierdzenie, że „akcje się wymykają, w ich posiadanie wchodzą osoby niepowołane” jest oszczercze i zniesławiające samą spółkę i jej akcjonariuszy, wśród których są również pracownicy.

Polityka 4.2000 (2229) z dnia 22.01.2000; Listy; s. 82
Reklama