Archiwum Polityki

Fuzja nie wypaliła

Oddala się szybkie połączenie Banku Rozwoju Eksportu i Banku Handlowego w Warszawie. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy BHW w tej sprawie zostały zaskarżone zarówno przez Skarb Państwa jak i Powszechny Zakład Ubezpieczeń, które od miesięcy sprzeciwiają się fuzji. W minionym tygodniu, właśnie na ich wniosek, Warszawski Gospodarczy Sąd Okręgowy wstrzymał wykonanie uchwał o połączeniu do czasu sądowego rozstrzygnięcia, czy walne zgromadzenie BHW odbyło się zgodnie z prawem, a przedstawicielom Skarbu Państwa słusznie ograniczono prawo do głosowania. Na razie jest to tylko zabezpieczenie powództwa, ale wiadomo, że skomplikuje ono życie obu bankom, które chciały połączyć się do końca czerwca 2000 r. Proces może potrwać długo, więc najwięksi akcjonariusze BHW i BRE nadal usiłują osiągnąć kompromis ze Skarbem Państwa poza sądową salą.

Polityka 1.2000 (2226) z dnia 01.01.2000; Gospodarka; s. 70
Reklama