Archiwum Polityki

Cytaty

Problem ubóstwa na świecie nigdy nie był tak dramatyczny jak obecnie. W erze globalizacji i „gospodarki internetowej” 56 proc. ludności planety żyje w biedzie: 1,2 miliarda osób ma na swe utrzymanie poniżej dolara dziennie, a kolejne 2,8 miliarda ma niecałe dwa dolary – głosi raport Banku Światowego przygotowywany od dziesięciu lat na podstawie badań i ankiet przeprowadzonych w 60 krajach. Raport – opublikowany 14 marca w Waszyngtonie – zatytułowany został: „Głos ubogich”. Przynosi on szczegółowe świadectwo 60 tys. osób, które opisują swoje położenie i przyczyny biedy. „Bieda ma charakter wielowymiarowy – konstatuje Bank Światowy. Być ubogim nie oznacza tylko głodu, ale także brak schronienia, niedostatek opieki medycznej, niewystarczający dostęp do wykształcenia”. Ważne są także aspekty psychologiczne: większość ankietowanych wskazuje na „całkowitą zależność i nieustanne poniżenie” ze strony instytucji państwowych i opiekuńczych rozmaitych szczebli. Generalnie – za wyjątkiem Chin – kryzys pogłębia się. 41 najbiedniejszych krajów, w których mieszka miliard osób, nie zanotuje w tym roku wzrostu produktu krajowego.

Le Monde, Paryż

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Cytaty; s. 14
Reklama