Archiwum Polityki

Hasło: Niemcy

[warto mieć w biblioteczce]

Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny. Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego prof. Anna Wolf-Powęska. Instytut Zachodni. Poznań 1999, s. 916 + arkusze fotograficzne

Książka nie jest w żadnym razie „zarysem encyklopedycznym”, jak informuje strona tytułowa, ale bardzo gruntowną encyklopedią, w której blisko setka autorów (wśród nich m.in. Adam Krzemiński) opracowała ponad 800 haseł rzeczowych (pierwsze to „ABS Hermann Josef”, a ostatnie „Żydów Rada Centralna w Niemczech”). Przedstawiają oni niemieckie państwo współczesne (od 1945 r.). Opisują zarówno Niemcy podzielone, jak i zjednoczone. Czytelnik znajdzie w książce składy rządów w obu państwach niemieckich, nazwiska przewodniczących głównych partii politycznych, składy parlamentów, tabele z informacjami gospodarczymi, a nawet wykazy składów ludnościowych oraz mapy terytorialne. Jest to jak dotąd najpełniejsza informacja o historii, położeniu i problemach naszego zachodniego sąsiada. Książką powinni się zainteresować wszyscy, którzy zajmują się Niemcami po drugiej wojnie światowej, będzie to nieoceniona pomoc dla polityków i publicystów organizujących nasze stosunki z obecnymi Niemcami. Chciałoby się mieć podobną encyklopedię również i o Rosji, a może i o paru innych państwach naszego współczesnego świata.

Kazimierz Koźniewski

[lektura obowiązkowa]
[warto mieć w biblioteczce]
[nie zaszkodzi przeczytać]
[tylko dla znawców]
[złamane pióro]
Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Kultura; s. 69
Reklama