Archiwum Polityki

„Nie takie rzeczy zobaczycie”

W artykule mego imiennika, redaktora Jerzego Morawskiego o Edwardzie Ochabie (POLITYKA 14) znalazło się stwierdzenie, jakobym przypisywał profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu interpretację „zajść poznańskich” w 1956 r. podobną do przypuszczeń, jakie żywił wtedy Edward Ochab. W rozmowie z red. J. Morawskim opowiadałem o obawach Ochaba przed interwencją sowiecką w 1956 r. i podejrzeniach o prowokację ze strony sowieckiej w związku z walkami w Poznaniu, co miałoby uzasadnić interwencję. Potem wspomniałem o książce prof. Zbigniewa Brzezińskiego „The Soviet Bloc” wydanej w 1960 r. W książce tej Brzeziński również rozważał zagrożenie Polski interwencją sowiecką. Poznański czerwiec określił jako robotnicze powstanie, stłumione dopiero przez użycie wojska, a następnie stwierdził, że zdecydowana reakcja reżimu polskiego (na powstanie poznańskie)... podcięła grunt, na którym Sowieci mogliby oprzeć uzasadnienie interwencji.

Jerzy Morawski

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Listy; s. 99
Reklama