Archiwum Polityki

Zgrupowani

Czy zawsze należymy do jakiejś grupy? • Skąd w nas skłonność do dzielenia ludzi na swoich i obcych? • Co nam daje, a co zabiera przynależność? • Dlaczego neofici są tak żarliwi?

Coraz częściej na ulicach polskich miast, na przystankach czy na łamach magazynów dla kobiet odnaleźć można ogłoszenia nakłaniające do „poszukiwania swojego autentycznego ja”. Bywają to anonsy psychoterapeutów, nowych grup religijnych, a nawet reklamy nowych kosmetyków. Zdają się one sugerować wyzwolenie jakiegoś autentycznego ja z okowów grup, do których należymy: przyjdź do nas, kup nasz produkt, a przestaniesz być Polakiem, studentem, nastolatką czy pracownikiem działu.

Ja My Oni „Spróbuj zrozumieć siebie" (90076) z dnia 25.11.2006; Pomocnik Psychologiczny; s. 32
Reklama