Archiwum Polityki

„Kopanie słonia”

W związku z publikacją (POLITYKA 39) PKN Orlen SA oświadcza, że: 1) Nie jest prawdą, że PKN Orlen SA udowodniono stosowanie praktyk monopolistycznych. UOKiK jest urzędem, a nie sądem. Decyzje UOKiK są decyzjami administracyjnymi, od których przysługuje prawo wniesienia odwołania. Dopóki trwa postępowanie, nie można mówić o udowodnieniu PKN Orlen SA czegokolwiek. PKN Orlen SA zdecydowanie odrzuca zarzuty stosowania praktyk monopolistycznych. PKN Orlen SA nie kontestuje programowo wszystkich decyzji UOKiK. Niektóre sugestie UOKiK zostały przez PKN Orlen SA wprowadzone w życie. PKN Orlen SA skorzystał ze swoich uprawnień do wnoszenia odwołania tylko w przypadku decyzji, które uważa za całkowicie bezzasadne. (...) 2) W związku z cytowanym twierdzeniem dr Elżbiety Ostrowskiej z UOKiK, że „nie bardzo wiadomo, z czego wynikają podwyżki” cen paliw, PKN Orlen SA oświadczył, że decyzje o zmianach cen wynikają z czterech podstawowych elementów: cen surowca (ropy naftowej), kursu dolara (w tej walucie płacimy za ropę i paliwa), cen gotowych paliw na giełdach światowych oraz sytuacji na krajowym rynku. 3) Nie jest prawdziwe twierdzenie, że w Płocku nikt nie liczy kosztów produkcji, gdyż „to jest po prostu niepotrzebne”. W przypadku kompleksów rafineryjno-petrochemicznych dokładne wyliczenia kosztów produkcji osobno dla każdego gatunku paliwa jest po prostu niemożliwe. Wszystkie kompleksy rafineryjno-petrochemiczne na świecie obliczają koszty produkcji rafineryjnej – stąd wiadomo, co i w jakim stopniu wpływa na ceny paliw. Postępowanie PKN Orlen SA nie odbiega więc od norm i standardów światowych spotykanych na rynkach. 4) Nie jest prawdziwe twierdzenie o pominięciu modułu kosztowego w komputerowym systemie zarządzania SAP R3.

Polityka 42.2000 (2267) z dnia 14.10.2000; Listy; s. 64
Reklama