Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Krzysztof Śliwiński (60 l.) został ambasadorem RP w Republice Południowej Afryki. Absolwent Wydziału Biologii UW. Złożył egzamin ex universa theologica na Akademii Teologii Katolickiej. W l. 1961–80 pracownik naukowy UW. W l. 1974–79 wykładowca na uniwersytecie w Zairze, w Kisangani. Na początku lat 80. szef Biura Spraw Zagranicznych NSZZ „S”. Internowany w stanie wojennym. W l. 1989–90 zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, a potem ambasador w Maroku. Po powrocie do kraju został dyrektorem Departamentu Promocji i Informacji MSZ oraz rzecznikiem prasowym ministra. W l. 1995–99 pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską w świecie. Prowadzi wykłady z zakresu protokołu dyplomatycznego i podstaw ceremoniału dla stażystów MSZ. Należy do Polskiego Pen Clubu i Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 1982 r. jest członkiem redakcji miesięcznika „Znak”. Jest stanu wolnego.

Insp. Adam Rapacki

(41 l.) został zastępcą komendanta głównego policji. Zastąpił nadinsp. Józefa Semika odwołanego ze stanowiska 1 sierpnia br. z przyczyn zdrowotnych. Ukończył kierunek administracja w Uniwersytecie Łódzkim. W resorcie spraw wewnętrznych od 1980 r., a od 1988 r. w Komendzie Głównej Policji. Od 1991 r. naczelnik Zespołu I Oddziału do spraw Przestępczości Aferowej Departamentu Policji Kryminalnej KGP. Od 1994 r. zastępca dyrektora i dyrektor Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP. W 1997 r. powołany na pełnomocnika komendanta głównego policji do spraw organizacji służby do walki z przestępczością narkotykową i następnie dyrektor Biura do spraw Narkotyków KGP. Ostatnio (od maja 1999 r.) komendant wojewódzki policji we Wrocławiu.

Polityka 42.2000 (2267) z dnia 14.10.2000; Dział kadr; s. 103
Reklama